Redaktörer

Ej online:
Redaktör, ej online, hemsidebild på annat.Gizella
Redaktör, ej online, personlig hemsidebild.osterberg
Redaktör, ej online, personlig hemsidebild.Sylvia

Administratörer


Så känner du igen oss:
Han eller hon har en sån här färgad ruta med texten "redaktör" eller "administratör" på sin medlemsprofil. De finns alla i listan ovanför. Ofta (men inte alltid) syns även en vit ikon vid administratörens namn.
Redaktörer & Administratörer

Det är redaktörerna som håller Sylvia uppdaterad med artiklar, kolumner, rekommenderade bloggar och nyhetsbrev.
Det finns en fast redaktion anställda redaktörer, men det finns även frivilliga medlemsredaktörer.

Sylvias administratörer är helt vanliga killar och tjejer som på sin fritid att hjälper till för att du ska få en roligare, tryggare och enklare tillvaro på vårt community. Var sjysst och vänlig mot dem, de gör verkligen ett stort jobb för att communityt ska funka bra. Du kan vända dig till en administratör om du skulle få problem med en annan medlem, brott mot medlemsreglerna, eller om du behöver annan hjälp med communityt. Administratörer fungerar även som moderatorer i diskussioner.

Det här gör redaktörer och admins:
  • administratör kan varna medlemmar som bryter mot medlemsreglerna, t ex spammare eller någon som trakasserar andra.
  • redaktör kan dessutom spärra medlemmar från att logga in, för kortare/längre tid. Anledning ska alltid ges till den som blir spärrad.
  • administratör svarar tillsammans med ägare till diskussionsgrupper för att Debattetiketten efterföljs i diskussionstrådar och kommentarer
  • administratör/redaktör går igenom medlemsbilder och har rätt att omkategoriera dem eller radera bilder som bryter mot Bildreglerna
  • administratör/redaktör är skyldiga att använda Sylvias medlemsregler som direktiv för hur han/hon arbetar och ska så gott det går agera opartiskt vid konflikt mellan medlemmar.
Det här gör redaktörer och admins INTE:
  • administratören/redaktören kan INTE läsa dina privata brev. Vid misstanke om hot eller trakasserier genom meddelandesystemet meddelas ansvarig utgivare som sedan behandlar problemet.
  • administratören/redaktören är ingen polis eller myndighetsperson - utan en medmänniska som gillar att pyssla med communityt. Allvarligare situationer handhas av ansvarig utgivare som även kan kontakta polis vid misstanke om brott.
  • administratören/redaktören representrerar inte Port 30/Sylvia/Sylvester utan är snarare medlemmarnas företrädare gentemot andra medlemmar och utgivare.

Vill du bli administratör?
Kul, kontakta oss!

Skicka ett brev till någon av oss i listan uppe till höger så får vi snacka mer. Eller skicka epost till redaktionen på redaktion@sylvia.se